TÜV AUSTRIA Group & Compliance

Dr. Stefan Haas (CEO TÜV AUSTRIA Group), DDr. Manuela Kohl (Group Compliance Officer TÜV AUSTRIA Group) & Mag. Christoph Wenninger (CFO TÜV AUSTRIA Group)
Dr. Stefan Haas (CEO TÜV AUSTRIA Group), DDr. Manuela Kohl (Group Compliance Officer TÜV AUSTRIA Group) & Mag. Christoph Wenninger (CFO TÜV AUSTRIA Group) (c) TÜV AUSTRIA

TÜV AUSTRIA Group jest członkiem TIC Council (tic-council.org), światowego stowarzyszenia firm zajmujących się testowaniem, inspekcją i certyfikacją.

7 zasad Rady TIC

 • Uczciwość
 • Unikanie konfliktów interesów
 • Poufność i ochrona danych
 • Zapobieganie korupcji
 • Uczciwe postępowanie w biznesie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Uczciwe warunki pracy

Te 7 zasad Rady TIC zostało włączonych do Kodeksu Postępowania Grupy TÜV AUSTRIA.

Sieć sygnalistów TÜV AUSTRIA

Jako członek Rady TIC, TÜV AUSTRIA zobowiązuje się do tworzenia możliwości zgłaszania nieprawidłowości w oparciu o Zasady Rady TIC..

TÜV AUSTRIA Legal & Compliance uruchomiła elektroniczny system zgłaszania nieprawidłowości tuvaustria.hintbox.at.

 • System powiadamiania o nieprawidłowościach jest utrzymywany na zewnątrz bez połączenia z siecią firmową.
 • Nie są rejestrowane żadne adresy IP ani identyfikatory urządzeń
 • Zgłoszenia są domyślnie anonimizowane
 • Wiadomości są wysyłane i przechowywane w formie zaszyfrowanej.
 • Ścisła poufność nawet w przypadku dobrowolnego ujawnienia informacji
 • Zgłoszenia są traktowane obiektywnie i z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 • Podczas zgłaszania niewłaściwego postępowania obowiązuje zasada domniemania niewinności.
 • System zgłaszania nie może być wykorzystywany do fałszywych oskarżeń, a zgłaszanie świadomie fałszywych informacji jest niedozwolone.

TÜV AUSTRIA Group Compliance Officer: DDr. Manuela Kohl

Manuela Kohl_c_TÜV AUSTRIA
DDr. Manuela Kohl (TÜV AUSTRIA Group Compliance Officer) (c) TÜV AUSTRIA
 • Compliance Officer jest odpowiedzialny za określanie, definiowanie i kontrolowanie środków w celu wdrożenia i ciągłego utrzymywania Programu Zgodności Grupy TÜV AUSTRIA w celu zapobiegania lub przeciwdziałania szkodom w Grupie TÜV AUSTRIA.
 • Compliance Officer wykazuje zgodność z prawem i przepisami wewnętrznie i zewnętrznie jako integralna część Grupy TÜV AUSTRIA, a tym samym sprawuje również władzę symboliczną.
 • Z Compliance Officer można kontaktować się pod adresem compliance(at)tuv.at.

TÜV AUSTRIA Group Compliance

DDr. Manuela Kohl
TÜV AUSTRIA Group Compliance Officer
TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn/Gebirge
Austria

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen