Imprint

TÜV AUSTRIA GMBH Sp. z o.o. Oddział w Katowicach
al. Korfantego 138A
40-156 Katowice
Polska

Telefon: +48 32 730 28 11 


Pomimo starannej kontroli, nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność tych stron internetowych. W szczególności TÜV AUSTRIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub konsekwencje wynikające z bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania dostarczonych treści.

TÜV AUSTRIA ponosi odpowiedzialność za własne treści na tych stronach internetowych, które udostępnia do użytku, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Należy dokonać rozróżnienia między tymi własnymi treściami a odsyłaczami (“linkami zewnętrznymi”) do treści dostarczanych przez innych dostawców. Te treści osób trzecich nie pochodzą od TÜV AUSTRIA, ani TÜV AUSTRIA nie ma możliwości wpływania na treść stron osób trzecich. Zawartość stron internetowych osób trzecich, do których TÜV AUSTRIA odsyła za pomocą linków, nie odzwierciedla opinii ani stanowiska TÜV AUSTRIA, a służy jedynie dostarczeniu informacji i zilustrowaniu powiązań. TÜV AUSTRIA nie ponosi odpowiedzialności za treści osób trzecich, do których jedynie odsyła w powyższym znaczeniu. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na dostawcy treści.

Wszystkie treści opublikowane na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, rysunki itp.) podlegają prawom autorskim. Każde użycie niedozwolone przez prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności edycji, tłumaczenia, powielania, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych.

Nieautoryzowane kopiowanie, powielanie lub inne komercyjne wykorzystanie poszczególnych treści lub całych stron będzie ścigane na mocy prawa karnego i cywilnego.

Zdjęcia:
© Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen

You cannot copy content of this page