Rozwiązanie: Certyfikacja personalna SCC (wg dokumentu 016/018 oraz 017)

Solution: Certyfikacja personalna SCC (wg dokumentu 016/018 oraz 017)

Andrzej Federowicz

Certyfikacja personalna SCC (wg dokumentu 016/018 oraz 017)

W jakim regionie potrzebne jest to rozwiązanie?

Akredytacja

"TÜV AUSTRIA jest jednostką akredytowaną w zakresie certyfikacji personelu zgodnie z wymaganiami normy SCC."

Certyfikat personalny SCC to dokument coraz częściej wymagany przez firmy będące podwykonawcami na dużych projektach i inwestycjach w branży rafineryjnej, energetycznej i budowlanej.

Jednym z podstawowych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i środowiskiem wg normy SCC jest to, aby każdy pracownik posiadał certyfikat SCC, będący potwierdzeniem odbycia kursu SCC i zdania właściwego egzaminu.

Dla personelu przechodzącego proces certyfikacji SCC przewidziane są dwa rodzaje egzaminów: dla pracowników operacyjnych (operational employees) oraz kierowników operacyjnych (operational managers). Podział funkcyjny uzależniony jest od wymagań stawianych przez normę SCC, w zakresie posiadanej wiedzy i uprawnień:

  • SCC dla pracowników operacyjnych – ukończone szkolenie i zdany egzamin zgodnie z wymaganiami dokumentu 016/018 (A16/A18) normy SCC,
  • SCC dla kierowników operacyjnych – ukończone szkolenie i zdany egzamin zgodnie z wymaganiami dokumentu 015/017 (A15/A17) normy SCC.

TÜV AUSTRIA jest jednostką akredytowaną w zakresie certyfikacji personelu zgodnie z wymaganiami normy SCC.

Szkolenia SCC realizujemy średnio 2 razy w tygodniu w naszej siedzibie w Katowicach. Możliwe jest również zrealizowanie szkolenia w każdym miejscu w Polsce, po wcześniejszym ustaleniu.

Certyfikat SCC wydawany jest najczęściej bezpośrednio po egzaminie. Istnieje możliwość uzyskania również indywidualnego Paszportu SCC.

"*" oznacza pola wymagane

Land*
Address
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen

You cannot copy content of this page