Rozwiązania

TÜV AUSTRIA wspiera gminy w wypełnianiu ich zadań jako kompetentny partner. Gminy mają znaczący wpływ na jakość życia, realizując różne zadania, takie jak higiena zaopatrzenia w wodę pitną, higiena w szkołach i przedszkolach, bezpieczeństwo podczas imprez publicznych lub liczne obiekty rekreacyjne, od placów zabaw po parki wspinaczkowe.

Chcesz być jeszcze bardziej precyzyjny?

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen

You cannot copy content of this page