Rozwiązanie: Environmental Management Certification | ISO 14001

Solution: Environmental Management Certification | ISO 14001

Ing. Klaus Mlekus, MBA

TÜV AUSTRIA-Platz 1 2345 Brunn am Gebirge Österreich

+43 5 0454 6067

Wyślij e-mail

TÜV AUSTRIA Umweltmanagement-Zertifizierung nach ISO 14001

W jakim regionie potrzebne jest to rozwiązanie?

 • Wszystkie regiony

Certification Procedure ISO 14001

 • 1.

  Briefing

 • 2.

  Commissioning

 • 3.

  Pre-audit (optional)

 • 4.

  Level 1 certification audit

 • 5.

  Level 2 certification audit

 • 6,

  TÜV AUSTRIA certificate

 • 7.

  Surveillance audits

 • 8.

  Re-certification audit

Akredytacja

"TÜV AUSTRIA certifies environmental management systems according to the globally recognized and established ISO 14001 standard."

Informacje, grupy docelowe, wymagania

ISO 14001 to uznany i akceptowany na całym świecie standard certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego. Dzięki certyfikacji zgodnej z ISO 14001 pokazujesz swoim klientom, że poważnie traktujesz ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w swojej pracy. Co więcej, obniżasz również koszty, analizując wpływ na środowisko, optymalizując procesy operacyjne i minimalizując ryzyko.

Od mikroprzedsiębiorstw po duże przedsiębiorstwa przemysłowe, od usługodawców po producentów – we wszystkich sektorach i niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa, również Ty możesz uzyskać certyfikat ISO 14001.

Wymagania

 • Udokumentowany system zarządzania środowiskowego, który jest zintegrowany i wdrożony przez organizację
 • Wykaz obowiązków ustawowych
 • Zidentyfikowanie upoważnienionych przedstawicieli i wszystkich prawnych zobowiązań

Twój certyfikat jest ważny przez trzy lata i może być wykorzystywany do celów reklamowych zgodnie z regulaminem certyfikacji.

Zobacz przykład certyfikatu!

Możesz swobodnie używać logo certyfikacji np. na papeterii firmowej, stronie internetowej (każdorazowo w związku z Twoją organizacją). Użycie logo musi zgodne z warunkami umowy z Jednostką Certyfikacyjną.

Korzyści

 

 • Wielu klientów wymaga proekologicznych i zrównoważonych działań. Wyjdź na przeciw oczekiwaniom klientów i zdobądź przewagę na rynku. Certyfikacja zgodnie z ISO 14001 pomaga udoskonalać usługi środowiskowe i wdrażać je w sposób przejrzysty dla klientów
 • Funkcjonujący system zarządzania środowiskowego minimalizuje negatywny wpływ na środowisko poprzez optymalizację procesów, obniża koszty i zwiększa efektywność. Certyfikowane firmy są zawsze o krok przed innymi dzięki skoordynowanym procesom i ciągłym dalszym działaniom rozwojowym
 • Znajdź właściwą równowagę – z ekspertami z TÜV AUSTRIA. Dokumentacja dla dokumentacji? System zarządzania środowiskiem może działać skutecznie tylko wtedy, gdy służy firmie. Nasi audytorzy dostarczą Ci samych korzyści z audytu i certyfikacji.
 • System zarządzania zgodny z normą ISO 14001 gwarantuje, że certyfikowana firma działa zgodnie z prawem, rejestrując, oceniając i stale przestrzegając wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • Zwiększ świadomość środowiskową swoich pracowników, wprowadzając przejrzystość celów, procesów i obowiązków środowiskowych w systemie zarządzania środowiskowego
 • Ponieważ system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oparty jest na strukturze wysokiego poziomu, można go łatwo zintegrować z istniejącymi systemami, optymalnie wykorzystując efekty synergii
 • Certyfikacja zgodnie z ISO 9001 przez TÜV AUSTRIA stanowi oficjalny dowód  wysokiej jakości Twoich usług, produktów i samej organizacji, a tym samym zaufania wymaganego przez rynek.

Procedura Certyfikacji ISO 9001

Proces certyfikacji trwa zwykle od trzech do pięciu tygodni. Już podczas planowania bierzemy pod uwagę Twoje indywidualne potrzeby i pilność certyfikacji. Dokładny nakład pracy, czas trwania i koszty ustalimy wspólnie z Państwem przed procesem certyfikacji. Dlatego każdy proces certyfikacji rozpoczyna się od spotkania wstępnego.

1. Spotkanie wstępne
Procedurę uzyskania Twojego certyfikatu wyjaśnimy podczas niezobowiązującego i bezpłatnego spotkania. Wśród tych kwestii, które zostaną wyjaśnione na tym spotkaniu, są:

 • Podstawowe wymagania dotyczące Twojej certyfikacji
 • Cele i korzyści z certyfikacji
 • Porównanie danych biznesowych i określenie zakresu certyfikacji
 • Omówienie Twoich konkretnych potrzeb i życzeń
 • Określenie kolejnych kroków niezbędnych do certyfikacji

Następnie otrzymasz indywidualną ofertę dostosowaną do Twojej organizacji.

2. Rozpoczęcie procesu certyfikacji
Jeśli nasza oferta spotka się z Państwa akceptacją, startuje proces certyfikacji. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia proces certyfikacji rozpoczyna się od wspólnego uzgodnienia harmonogramu z odpowiedzialnym audytorem lub audytorami.

3. Audut wstępny (opcjonalnie)
Audyt wstępny może zostać przeprowadzony na żądanie. Nie jest to jednak niezbędny wymóg certyfikacji.
Audytem zostaną objęte określone obszary i/lub procesy lub ogólna sytuacja w Twojej organizacji na podstawie wspólnie określonych uzgodnień. Tutaj zostaną zidentyfikowane wszelkie słabe punkty w dokumentacji i implementacji systemu. Po audycie wstępnym, jednostka  może dostarczyć na żądanie raport stanu dotyczący możliwości certyfikacji oraz szczegółową ekspertyzę dotyczącą poszczególnych procesów lub zgodności z indywidualnymi wymaganiami odpowiedniej normy. Metoda audytu odpowiada audytowi certyfikującemu.

4. Audyt certyfikujący – faza 1
Faza 1 służy do ustalenia, czy organizacja kwalifikuje się do certyfikacji. Oceniane są warunki specyficzne dla danej lokalizacji i gromadzone są wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu. Faza 1 dotyczy przede wszystkim następujących głównych punktów:

 • Weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności i kompletności w stosunku do wymagań normy.
 • Stan wdrożenia systemu zarządzania w przedsiębiorstwie: Czy obecny zarząd i poziom wdrożenia systemu zarządzania w organizacji pozwala co do zasady na certyfikację, czy też brakuje istotnych szczegółów?
  Przed przeprowadzeniem audytu fazy 2, na podstawie zdobytej wiedzy o Twojej organizacji i systemie zarządzania, zostanie z Państwem opracowany i uzgodniony z Państwem plan audytu dla właściwego audytu certyfikującego.

5. Audyt certyfikujący – faza 2
Podczas fazy 2 audytu  zweryfikowana zostanie skuteczność funkcjonującego w Twojej firmie systemu zarządzania. Zostaną przeprowadzone wyrywkowe kontrole pod kątem wszystkich wymagań w działach i jednostkach organizacyjnych oraz wzdłuż łańcucha procesów.

Podsatwami przeprowadzenia audytu są:

 • Plan audytu
 • Odpowiednia norma certyfikacyjna i/lub określone w niej indywidualne wymagania normowe
 • Wewnętrzne dokumenty organizacji
 • Zasady ogólne i branżowe (przepisy prawne, dodatkowe, branżowe, niezbędne normy,..).
 • Po analizie i ocenie wyników zostaniesz poinformowany o wyniku audytu oraz ewentualnych brakach lub odchyleniach podczas przeglądu końcowego. W przypadku uchybień zostaną określone środki naprawcze. Następnie zespół audytowy dokona analizy przyczyny źródłowej oraz działań korygujących i zapowbiegawczych.

6. Certyfikat TÜV AUSTRIA 
Certfikat zostanie wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV AUSTRIA po audycie z wynikiem pozytywnym i sporządzeniu raportu. O ile spełnione zostały następujące wymagania certyfikacyjne, nie ma powodu, dla którego certyfikat nie miałby zostać wydany niezwłocznie:

 • Dokumentacja i wdrożenie systemu zarządzania
 • Umowa certyfikacyjna (potwierdzenie oferty certyfikacyjnej, regulamin certyfikacji oraz OWU)
 • Pozytywny wynik audytu, a tym samym odpowiednia rekomendacja zespołu audytowego dla jednostki certyfikującej

Certyfikat będzie wydawany na okres 3 lat. Aby zachować ważność certyfikatu przez cały okres jego obowiązywania, należy przeprowadzić coroczny audyt nadzoru z pozytywnym wynikiem (12 miesięcy i 24 miesiące po wydaniu certyfikatu).

7. Audyt nadzoru
Coroczny audyt nadzoru weryfikuje skuteczność i dalszy rozwój systemu zarządzania poprzez wyrywkowe pobieranie próbek. Audyty nadzoru są krótsze niż normalny audyt i obejmują braki wykryte podczas ostatniego audytu wraz z różnymi kluczowymi punktami wymagań normy.

8. Audyt re-certyfikujący
Audyt re-certyfikujący należy przeprowadzić, zanim certyfikat straci ważność (zwykle po trzech latach). W audycie recertyfikującym (często nazywanym również audytem powtórnym) wyrywkowo sprawdzane są wszystkie wymagania, tak samo jak w audycie certyfikującym. Nakład pracy związany z powtórnym audytem certyfikacyjnym jest mniejszy niż w przypadku certyfikacji początkowej (ok. 2/3 czasu potrzebnego na audyt wstępny).

Po pozytywnej decyzji w sprawie certyfikacji wydany zostanie nowy certyfikat ważny przez kolejne trzy lata, który również musi zostać potwierdzony corocznym audytem nadzoru.

"*" oznacza pola wymagane

Land*
Address
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen