Solution: OK Recycled

Vinzenz Suttner-Gatterburg B.Sc.

TÜV AUSTRIA-Platz 1 Brunn am Gebirge Österreich

+43 5 0454 6346

Wyślij e-mail

OK Recycled certification scheme

W jakim regionie potrzebne jest to rozwiązanie?

  • Wszystkie regiony

"TÜV AUSTRIA OK Recycled ensures that the information on recycled content of a product is reliable, objective and easily identifiable."

Certyfikacja OK Recycled

System certyfikacji OK Recycled określa wymagania, według których obliczana jest zawartość recyklingu w produkcie. System opiera się na kwantyfikacji bilansów masowych i skoordynowanej identyfikowalności recyklingowanej zawartości produktu lub grupy produktów i jest zgodny z wymaganiami normy EN 15343:2007 i ISO 14021:2016.

Cele OK Recycled 

OK Recycled odpowiada na wymagania Dyrektywy (UE) 2019/904 w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, która stanowi, że na przykład do 2025 r. butelki PET muszą być wykonane w co najmniej 25% z plastiku pochodzącego z recyklingu oraz, że do 2030 r. wszystkie plastikowe butelki muszą zawierać co najmniej 30% materiałów pochodzących z recyklingu. System certyfikacji ma na celu promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie przyjaznego dla środowiska wykorzystania materiałów i uwiarygodnianie zapewnień firm dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Jakie orgnizacje mogą się ubiegać o certyfikat OK Recycled

System certyfikacji TÜV AUSTRIA OK Recycled opiera się na bilansie masy i skoordynowanej identyfikowalności materiału pochodzącego z recyklingu.

System certyfikacji OK Recycled dotyczy każdego rodzaju materiału (np. tworzywa sztuczne, aluminium, włókna, papier) oraz każdego produktu, który do swojej produkcji wykorzystuje materiał z recyklingu (papier drukarski, barwniki, folie aluminiowe, opakowania itp.).

Mogą obowiązywać dodatkowe wymagania dotyczące materiału. Specjalnie dla tworzyw sztucznych system certyfikacji OK Recycled bierze pod uwagę recyklingowaną zawartość wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS itp.) w całym łańcuchu dostaw, zanim produkt końcowy dotrze do konsumenta.

Obliczanie zawartości recyklingu

Informacje o zawartości surowców wtórnych w produktach oparte są na deklaracji własnej popartej wystarczającą dokumentacją (w tym certyfikatem od odpowiedniego dostawcy). Zgodnie z normą ISO 14021:2016 zawartość surowców wtórnych w produkcie jest obliczana przy użyciu następującego wzoru: Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu = (masa tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu w produkcie x 100) / całkowita masa tworzywa sztucznego w produkcie

Korzyści z certyfikacji OK Recycled 

Korzyści płynące z OK Recycled polegają na zapewnieniu, że informacje o zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w danym produkcie są wiarygodne, obiektywne i łatwe do zidentyfikowania.

Program certyfikacji OK Recycled i związane z nim logo pomagają organizacjom:

uwzględniają wymagania Dyrektywy (UE) 2019/904,

spełniają globalne wymagania regulacyjne dotyczące oznakowania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14021:2016,

pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną dla swoich produktów poprzez certyfikację prowadzoną przez niezależną stronę trzecią oraz
zapewnić swój wizerunek jako organizacji świadomej ekologicznie,

zwiększają wartość marki i budowanie zaufanie wśród klientów, konsumentów i innych zewnętrznych interesariuszy,
pomagają sprostać wymaganiom konsumentów w zakresie większej przejrzystości i wnieść swój wkład na drodze do zrównoważonego społeczeństwa.

"*" oznacza pola wymagane

Land*
Address
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen