Rozwiązanie: Odbiory urządzeń ciśnieniowych

Solution: Odbiory urządzeń ciśnieniowych

Inspektor Urządzeń Ciśnieniowych Łukasz Warzyński

al. W. Korfantego 138A 40-156 Katowice Polska

+48 606 437 533

Wyślij e-mail

W jakim regionie potrzebne jest to rozwiązanie?

  • Wszystkie regiony

Akredytacja

"TÜV AUSTRIA przeprowadza odbiory końcowe i próby ciśnieniowe urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń zabezpieczających dla zespołów urządzeń ciśnieniowych."

Na odbiór urządzeń ciśnieniowych składa się przeprowadzenie oceny końcowej oraz próba ciśnieniowa. W przypadku zespołu urządzeń ciśnieniowych przeprowadza się również badanie osprzętu zabezpieczającego. W zależności od modułów, odbiór przeprowadzany jest w obecności wykwalifikowanego inspektora TÜV Austria.

W przypadku odbioru wg modułów A2, C2 producent przeprowadza ocenę końcową monitorowaną za pomocą niezapowiedzianych wizyt jednostki notyfikowanej. Przy czym w przypadku modułu C2 wymagane jest badanie typu UE – typ produkcji (moduł B).

Odbiór wg modułu F – polega na sprawdzeniu zgodności z zatwierdzonym typem opisanym w certyfikacie badania typu UE. Po przeprowadzonym odbiorze końcowym jednostka notyfikowana wydaje certyfikat zgodności, który jest ważny 10 lat.

Odbiór wg modułu G – w tym przypadku inspektor TÜV sprawdza każde urządzenie ciśnieniowe w oparciu o weryfikację jednostkową. Odbiór wg modułu G wymaga każdorazowo zatwierdzania dokumentacji przez jednostkę notyfikowaną. W tym przypadku również jest wydawany certyfikat zgodności.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach producent umieszcza oznakowanie CE na każdym urządzeniu ciśnieniowym spełniającym wymagania niniejszej dyrektywy oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej. W przypadku TÜV Austria – jest to numer 0408.

W ramach takich odbiorów weryfikowana jest zgodność produkowanych urządzeń z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami zawartymi w dyrektywie ciśnieniowej. W tym celu przeprowadza się kontrole wizualną zewnętrzną i wewnętrzną oraz kontrolę dokumentacji produkcyjnej. Dokumenty obejmują m.in. świadectwa kwalifikacji personelu, plany spawania, wyniki badań nieniszczących i niszczących, świadectwa odbioru materiałów podstawowych oraz dodatkowych itp.

"*" oznacza pola wymagane

Land*
Address
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen

You cannot copy content of this page