Rozwiązanie: Kwalifikacja technologii spawania wg norm serii PN-EN ISO 15614

Solution: Kwalifikacja technologii spawania wg norm serii PN-EN ISO 15614

Inspektor Urządzeń Ciśnieniowych Dawid Wieschalka

al. W. Korfantego 138A 40-156 Katowice Polska

+48 604 236 954

Website

Wyślij e-mail

Kwalifikacja technologii spawania wg norm serii PN-EN ISO 15614.

Etapy kwalifikowania technologii spawania wg norm serii PN-EN ISO 15614

 • 1

  Szczegółowa analiza produkcji spawalniczej (określenie zmiennych zasadniczych spawania: proces spawania, gatunek materiału podstawowego, wymiary elementów, rodzaj złącz – grubość, średnica, pozycje spawania),

 • 2

  Wytypowanie złącza próbnego

 • 3

  Opracowanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania – pWPS

 • 4

  Wykonanie złącza próbnego

 • 5

  Badania nieniszczące i niszczące technologii spawania

 • 6

  Wydanie protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR przez jednostkę notyfikowaną

 • 7

  Opracowanie instrukcji technologicznej spawania – WPS

"TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH kwalifikuje technologie spawania pod kątem zgodności z wymaganiami norm i dyrektyw europejskich. Badania i kwalifikacje technologii spawania zapewniają wysoką jakość oraz niezawodność wykonanych prac spawalniczych."

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH kwalifikuje technologie spawania pod kątem zgodności z wymaganiami norm i dyrektyw europejskich. Badania i kwalifikacje technologii spawania zapewniają wysoką jakość oraz niezawodność wykonanych prac spawalniczych.

Procedura kwalifikowania technologii powinna być wdrożona przez nadzór spawalniczy w firmie w przypadku stosowania w produkcji procesu specjalnego jakim jest spawanie: przed rozpoczęciem właściwego spawania w produkcji, podczas wprowadzania nowej technologii, nowych urządzeń lub nowych materiałów spawalniczych.

Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR) wg serii norm PN EN 15614-1 (2,3,4,5,6,7,8) polega na przeprowadzeniu procedury sprawdzenia technologii poprzez jej zbadanie. Generalną zasadą tego procesu jest przygotowanie wstępnej instrukcji spawania (pWPS) zgodnie z normą PN-EN ISO 15609-1(2), wykonaniu złączy próbnych i ich zbadaniu. W trakcie spawania koryguje się pWPS. Wynikiem tego procesu są zakwalifikowane instrukcje technologiczne spawania (WPS) oraz protokół kwalifikacji technologii spawania (WPQR) zawierający pełen opis i zakres kwalifikacji oraz wyniki przeprowadzonych badań. Kwalifikowane WPS-y trafiają na stanowiska spawalnicze celem stosowania w pracy.

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH kwalifikuje również technologie spawania prętów ze stali zbrojeniowej według normy PN-EN ISO 17660.

"*" oznacza pola wymagane

Land*
Address
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen