Rozwiązanie: OK compost INDUSTRIAL

Solution: OK compost INDUSTRIAL

OK compost Certification Center

Wingepark 41 3110 Rotselaar Belgium

+32 2 532 29 11

Wyślij e-mail

TÜV AUSTRIA Certification Scheme: OK compost INDUSTRIAL

W jakim regionie potrzebne jest to rozwiązanie?

  • Wszystkie regiony

"OK compost INDUSTRIAL is a certification scheme for products guaranteed to be biodegradable in industrial composting plants."

OK compost INDUSTRIAL

Opakowania lub produkty opatrzone etykietą OK compost INDUSTRIAL dają gwarancję biodegradacji w przemysłowej kompostowni. Dotyczy to wszystkich ich składników, farb i dodatków. Jedynym punktem odniesienia dla programu certyfikacji jest zharmonizowana norma EN 13432: 2000: w każdym przypadku każdy produkt opatrzony logo OK compost INDUSTRIAL jest zgodny z wymaganiami dyrektywy UE w sprawie opakowań (94/62/EWG).

 

Kompostowalność

Kompostowanie może dość znacząco zmniejszyć ilość odpadów organicznych, a wyprodukowany kompost może być wykorzystany do celów rolniczych i ogrodniczych. Około 50% wszystkich odpadów domowych składa się z materiałów organicznych, a odsetek ten ma wzrosnąć w przyszłości ze względu na rosnącą popularność produktów biodegradowalnych (materiały opakowaniowe, sztućce i talerze jednorazowego użytku, …).

Jaka jest różnica pomiędzy “OK compost INDUSTRIAL” and “OK compost HOME”?

Produkty posiadające wyłącznie certyfikat OK compost INDUSTRIAL to te, które kompostują wyłącznie w kompostowniach przemysłowych (w temperaturach od 55 do 60°C), więc produkty posiadające wyłącznie certyfikat OK compost INDUSTRIAL nie powinny trafiać do kompostu ogrodowego.

I odwrotnie, OK compost HOME odnosi się do produktów, które kompostują się również w niższych temperaturach, dzięki czemu mogą trafić na pryzmę kompostu w ogrodzie w domu, stąd tytuł „HOME”.

Czy jest jakaś różnica między „biodegradowalnymi” a „kompostowalnymi”?

Ludzie często mylą pojęcia „biodegradowalny” i „kompostowalny”, ale nie mają na myśli tego samego. Produkt biodegradowalny może być rozkładany przez mikroorganizmy, ale niekoniecznie oznacza to, że produkt można przekształcić w dobrej jakości kompost.

Biodegradowalność i kompostowalność w dużym stopniu zależą od środowiska, w którym produkt jest rozkładany. Ponieważ każde środowisko (kompost, gleba, woda, …) ma różne temperatury i mikroorganizmy, szybkość procesu biodegradacji może się różnić w zależności od miejsca.

Na przykład biotworzywa, które ulegają biodegradacji w kompostowni przemysłowej (najbardziej agresywny reżim atmosferyczny), nie zawsze ulegają biodegradacji w wodzie lub glebie, a nawet w kompostowniku w ogrodzie (ze względu na niższe temperatury).

Jakie testy są wymagane, aby zakwalifikować się do uzyskania certyfikatu OK compost INDUSTRIAL?

Europejska Norma o kompostowalności opakowań (EN 13432) wymaga (oprócz jasnego i szczegółowego opisu produktu) 4 badań:
– badanie biodegradacji (rozkład chemiczny polimeru włókien)
– test rozkładu (fizyczne rozkładanie się produktu na małe fragmenty)
– badanie ekotoksyczności (badanie, czy kompostowany produkt nie wywiera negatywnego wpływu na rośliny)
– badanie zawartości metali ciężkich.

UWAGA – Biodegradacja, ekotoksyczność i zawartość metali ciężkich są cechami materiału, natomiast rozpad jest cechą materiału i kształtu (produkt końcowy).

"*" oznacza pola wymagane

Land*
Address
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen