Rozwiązanie: Szkolenia SCC i Certyfikat SCC

Solution: Szkolenia SCC i Certyfikat SCC

TÜV AUSTRIA GMBH Sp. z o.o. Oddział w Katowicach

TÜV AUSTRIA | Poland

al. Korfantego 138A 40-156 Katowice Poland

+48(0)32 730 28 11

Wyślij e-mail

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (0)504 54-6048
Fax: +43 (0)504 54-8145
E-Mail: cert@tuv.at
tuv.at/cert

TÜV AUSTRIA GMBH

Region: Österreich

TÜV AUSTRIA-Platz 1 2345 Brunn am Gebirge Österreich

+43 504 54 0

Wyślij e-mail

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (0)504 54-6048
Fax: +43 (0)504 54-8145
E-Mail: cert@tuv.at
tuv.at/cert

Szkolenia SCC i Certyfikat SCC

W jakim regionie potrzebne jest to rozwiązanie?

 • Wszystkie regiony

Procedura certyfikacji

 • 1.

  Briefing

 • 2.

  Uruchomienie strony

 • 3.

  Audyt wstępny (nieobowiązkowy)

 • 4.

  Audyt certyfikacyjny na poziomie 1

 • 5.

  Audyt certyfikacyjny na poziomie 2

 • 6.

  Certyfikat TÜV AUSTRIA

 • 7.

  Audyty nadzorcze

 • 8.

  Audyt ponownej certyfikacji

Akredytacja

"TÜV AUSTRIA certified according to SCC (Safety Certificate Contractors) and SCP (Safety Certificate Personnel Service Providers)."

SCC (ang. Safety Certificate Contractors) – jest to powszechnie obowiązująca procedura certyfikowania systemów zarządzania bezpieczeństwem.
Uznany system w Unii Europejskiej ( m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Szwajcarii).

Cel szkolenia SCC to ustawiczne poprawianie warunków bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska po stronie wszystkich zaangażowanych przedsiębiorstw i pracowników.

Grupy docelowe:

 • kontraktorzy / firmy wykonawcze
 • agencje pośrednictwa pracy
 • osoby fizyczne chcące podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie ochrony zdrowia i środowiska

Branże uwrażliwione na tematykę bezpieczeństwa:

 • przemysł olei mineralnych
 • przemysł budowalny
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł chemiczny
 • przemysł papierniczy
 • budowa elektrowni i zakładów energetycznych

Korzyści dla zleceniodawców:

 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa
 • redukowanie po stronie zleceniodawcy kosztów wynikających ze skutków zaistniałych wypadków
 • pozytywny wpływ na zachowania pracowników w zakresach: BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska
 • przydatne kryterium przy wyborze wykonawców
 • poprawa organizacji pracy, bezpieczeństwa prawnego, oraz obowiązku dokumentowania
 • redukcja pośrednich i bezpośrednich kosztów przed i po wypadkach
 • kompatybilność z innymi systemami zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • wzmocnienie motywacji u pracowników
 • preferowany dostawca
 • korzyści w zakresie konkurencyjności

Termin – do indywidualnego ustalenia z klientem.

Czas trwania szkolenia: 1-2 dni wraz z egzaminem. Możliwość otrzymania certyfikatu w dniu egzaminu. Na życzenie wydajemy również paszport SCC.

Ważność certyfikatu / paszportu: 5 lat

Zapewniamy wysoką jakość szkolenia, potwierdzoną wysoką zdawalnością. Kursanci podczas szkolenia dostają niezbędne pomoce naukowe, a po zdanym egzaminie certyfikaty SCC (w wersii angielskiej lub niemieckiej) oraz paszporty bezpieczeństwa SCC.

Szkolenia SCC Katowice – szkolenie SCC i egzamin SCC odbywają się na bieżąco w naszej siedzibie w Katowiach.

Szkolenia SCC w Polsce – szkolenie SCC i egzamin SCC możemy zorganizować i przeprowadzić w dowolnym miejscu w kraju, po wcześniejszym ustaleniu. Oferta dotyczy zorganizowanych grup.

Szkolenia SCC Warszawa – szkolenie SCC i egzamin SCC organizowane są również w ośrodku szkoleniowym Delphi w Warszawie

"*" oznacza pola wymagane

Land*
Address
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen